ΣΕΠ: ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθητών με τη χρήση project, διαθεματικότητας & τέχνης

ΣΕΠ: ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθητών με τη χρήση project, διαθεματικότητας & τέχνης
Greece
Domain: Business Studies

Μια κοινότητα για την υποστήριξη ενός ευρύτερου σεμιναρίου με θέμα τη Συμβουλευτική & τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών σε θέματα ΣΕΠ, με την χρήση των project, της διαθεματικότητας & της τέχνης).

 

Tags: 
Career counseling
school advice
mentoring
Created on: 27.02.2015
Last visited: 20.11.2022