Σενάρια Διδασκαλίας σε Περιβάλλοντα Οπτικού Προγραμματισμού με Πλακίδια

Σενάρια Διδασκαλίας σε Περιβάλλοντα Οπτικού Προγραμματισμού με Πλακίδια
This is a schools community of Ellinogermaniki Agogi Junior High School
Greece
Domain: Science

Ανάπτυξη αυθεντικών εκπαιδευτικών σεναρίων με κώδικα σε Περιβάλλοντα Οπτικού Προγραμματισμού με πλακίδια (Scratch, BYOB, App Inventor, StarLogo TNG, TurtleArt, Blockly, Kodu, GameMaker...).

Οδηγίες χρήσης:

Για την γρήγορη εύρεση των σεναρίων μας, πηγαίνετε στο ιστολόγιο της κοινότητάς μας, επιλέξτε το σενάριο που θέλετε και από την καρτέλα του σεναρίου επιλέξτε Phases and Activities. Εκεί θα βρείτε την παρουσίαση του σεναρίου σε PREZI και την υλοποίηση του σεναρίου σε Scratch

Σημαντικό: Να επιλέγετε την εκτέλεση της παρουσίασης των διδακτικών σεναρίων με τον παλιό Prezi player. Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος κάθε παρουσίασης εμφανίζεται το εξής μήνυμα: "You 're using our new Prezi player. Learn more or return to the old version." Θα πρέπει να κάνετε κλικ στον υπερσύνδεσμο "old version". Η καινούργια έκδοση του Prezi player είναι ακόμα προβληματική.

Δείτε την εικόνα:

Tags: 
Αυτοματισμοί
scratch
προγραμματισμός
σενάρια
εκπαιδευτικά σενάρια
πληροφορική στο γυμνάσιο
πληροφορική στο δημοτικό
Coding
Created on: 03.04.2014
Last visited: 20.04.2021