Nanotechnology and Nanocomputers

Nanotechnology and Nanocomputers
This is a schools community of Secondary school, Croatia
Croatia
Domain: Technology

Students discuss about an application of new technology in computer science, introduce nanotechnology applications, meaning of the term “nano”, use of maths in nanoscience. There is a connection with the curriculums of Chemistry, Physics and Biology. Students explore ways of using nanomaterials and meanings of nanotechnology in maths and computer science fields.

Studenti raspravljaju o primjeni novih tehnologija u računalnoj znanosti, upoznaju primjenu nanotehnologije, značenje pojma "nano", korištenje matematike u nanoznanosti. Ova dobra praksa povezana je sa kurikulumima kemije, fizike i biologije. Studenti istražuju načine korištenja nanomaterijala i značenje nanotehnologije u području matematike i računalne znanosti.

Za dobru praksu Nanotehnologija i nanoračunala PMF Split organizira natjecanje u implementaciji dobre prakse za učitelje i nastavnike u Hrvatskoj. Natjecanje je u tijeku a sve informacije mogu se pronaći na www.pmfst.unist.hr.

Hrvatsko nacionalno natjecanje u implementaciji dobrih praksi u osnovnim i srednjim školama je završeno. Pregled tijeka natjecanja i imena pobjednika mogu se pogledati na www.pmfst.unist.hr.

Dobra praksa Nanotehnologija i nanoračunala i svi potrebni resursi za njenu implementaciju nalaze se na slijedećem linku:

Za postavljanje vlastitih materijala nastavnicima se preporučuje opcija Educational object u Resursima (može se staviti dokument ili poveznica na web stranicu).

Tags: 
digiskills
Nanotechnology
nanocomputers

Managed By:

Created on: 18.03.2015
Last visited: 02.07.2022