Ας Μοιραστούμε Τη Μουσική - Ας ενώσουμε τον Κόσμο / Let Us Share The Music - Let Us Link The World

Ας Μοιραστούμε Τη Μουσική - Ας ενώσουμε τον Κόσμο / Let Us Share The Music - Let Us Link The World
Greece
Domain: Music

Η δράση «Ας Μοιραστούμε τη Μουσική» πραγματεύεται τη χρήση πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης ως εργαλείου παραστατικής παιδείας με έμφαση στη Μουσική. Αντικείμενό της είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης πολλών απομακρυσμένων τόπων μέσω βιντεοδιάσκεψης κατά την οποία οι συντελεστές συνεργάζονται ώστε να δημιουργήσουν και να μεταδώσουν ένα εξ αποστάσεως δικτυακό ζωντανό μουσικό δρώμενο. Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης καθιστώντας απομακρυσμένες κοινότητες εκπαιδευτικών πρωταγωνιστές στη διοργάνωση, προετοιμασία και υλοποίηση ενός δικτυακού πολιτιστικού γεγονότος. Παραδείγματα αυτής της δράσης μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ενότητα "Συνδέσεις" από το Αρχείο του προγράμματος "Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή".

Ακολουθήστε μας σε αυτή την κοινότητα όπου η Μουσική προσπαθεί να ενώσει τον Κόσμο !

(Καταχωρημένη ως καλή διδακτική πρακτική του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών)

 

Let Us Share The Music!

“Let Us Share The Music” is a multiple-site-link scenario in which all participants (remote sites) collaborate with each other in order to create and perform a live music web event.  This action aims to develop innovative and advanced teleconference activities that will bring together communities from Greece -or any other country in Europe- where formal music education, or special music tuition, is scarce or impossible. To see examples of this kind of activities implemented in national and international level click the "Linkcasts" tab in the “Archives” sector.

Join us in this community where Music seeks to Link the World !

(The scenario of this action is registered as "good-practice" by the Greek Paedagogical Institute).

Tags: 
Μουσική
Music
Online Event
Teleconference
Traditional

Managed By:

Created on: 24.05.2013
Last visited: 08.07.2020