Κοινότητα για τον Εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Agro WEB 2015: τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μου»

Κοινότητα για τον Εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Agro WEB 2015: τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μου»
Greece
Domain: Business Studies

Εκπαιδευτικός διαγωνισμός «Agro WEB 2015: τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μου» που έχει ως στόχο να εμπνεύσει τους μαθητές και να τους ωθήσει να εμπλακούν σε δραστηριότητες που αφορούν στην σύνδεση της αγροτικής παραγωγής και  της επιχειρηματικότητας

Η Ελληνογερμανική Αγωγή σας προσκαλεί σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό με τίτλο «Agro WEB: τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μου» που έχει ως στόχο να εμπνεύσει τους μαθητές και να τους ωθήσει να εμπλακούν σε δραστηριότητες που αφορούν στην σύνδεση της αγροτικής παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη δημιουργία και κατάθεση του σεναρίου είναι απαραίτητη η εγγραφή τους (και των σχολείων τους) στην Πύλη του Agroweb (http://agroweb.ea.gr/el) και η χρήση των ψηφιακών εργαλείων του Agroweb.

H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η 27η Απριλίου 2015.

Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές με βάση τα παρακάτω ενδεικτικά κριτήρια/χαρακτηριστικά:

 • Ποιότητα: η εκπαιδευτική επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και η περιγραφή της να είναι σωστά δομημένη.
 • Καινοτομία: η δραστηριότητα πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες προσεγγίσεις.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης: παρουσίαση της πληροφορίας με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης: να επιτρέπεται π.χ. στους μαθητές να προσεγγίζουν εναλλακτικές επιλογές δράσης και έκφρασης ώστε να δείξουν τι έχουν να προσφέρουν.
 • Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης: παροχή εναλλακτικών επιλογών εμπλοκής και παροχής κινήτρων στους μαθητές.
 • Παιγνιώδη χαρακτήρα: η δραστηριότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χαρά και τη δημιουργική ψυχαγωγία της γνώσης, της προσφοράς και της αλληλεπίδρασης.
 • Χρήση του ψηφιακού περιβάλλοντος του Agroweb και των κοινοτήτων του ENTREDU.
 • Έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών.
 • Έμφαση στη συνεργατικότητα.
 • Ενσωμάτωση κοινωνικών ζητημάτων: ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και οικονομίας καθώς και του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος, προσφορά, πρόοδος, περιβάλλον, κλπ.
 • Έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών, των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με την δραστηριότητα: κόστος υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται, κόστος εργασίας, επιλογή μέσων κλπ.
 • Δικτύωση: συνεργασία μεταξύ μαθητών, ομάδων, τάξεων, τοπικής κοινότητας, σχολείων εντός και εκτός της επικράτειας.

Έπειτα από τη διαδικασία της κρίσης, θα επιλεγούν οι έξι καλύτερες δραστηριότητες και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ημερίδα/συνέδριο που θα γίνει στην Κρήτη, στα μέσα Μαίου 2015, με θέμα την νεανική επιχειρηματικότητα, με καλυμμένα τα έξοδα μετάβασης και διαμονής τους, όπου και θα παρουσιάσουν την δραστηριότητά τους.

Για τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, ο διαγωνισμός αυτός μπορεί να συνδυασθεί με τον διαγωνισμό για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων με θέμα «Σχολικοί κήποι και παρτέρια: Παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων» (που διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “Inspiring Science Education” [ISE]). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδευτικά σενάρια που περιγράφουν δραστηριότητες σχολικού κήπου ή/και παρτεριών για την καλλιέργεια φυτών και παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, μπορούν να συνδυασθούν με δραστηριότητες διάθεσης και προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, μέσα από ποικίλες δράσεις επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά παραδείγματα συνδυασμού δράσεων μπορεί να είναι η παραγωγή λαχανικών στο σχολικό κήπο και η διάθεσή τους στο σχολείο, στην τοπική κοινότητα/αγορά ή σε ένα ανταλλακτικό παζάρι με άλλα σχολεία, ή ακόμα η παραγωγή σαπουνιών με αρωματικά φυτά (βότανα) από τα παρτέρια και η διάθεσή τους ως τοπικά προϊόντα ή/και η ευρύτερη προώθησή τους μέσα από ένα διαδικτυακό τόπο όπως του Agroweb (βλ. σχετικά στο http://agroweb.ea.gr/el).

Υπεύθυνη επικοινωνίας του διαγωνισμού:

Βασιλική Καλκάνη

Ελληνογερμανική Αγωγή

e-mail: vkalkani@ea.com

Δείτε όλα όσα χρειάζεστε για τον εκπαιδευτικό διαγωνισμό ‘Agro WEB: τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μου’:

http://agroweb.ea.gr/el

 

Managed By:

Created on: 19.03.2015
Last visited: 20.11.2022