Η λογοτεχνία στη σχολική τάξη

Η λογοτεχνία στη σχολική τάξη
Greece

Μια κοινότητα για την υποστήριξη της λογοτεχνίας και των Νέων Ελληνικών στο σύγχρονο σχολείο. Ένα ψηφιακό εργαστήρι λέξεων και νοημάτων.    

Tags: 
λογοτεχνία
Νέα Ελληνικά
Δημιουργική γραφή
κείμενα
Created on: 18.12.2013
Last visited: 29.10.2020