Εκπαιδευτικό σενάριο "Αν όλα τα παιδιά της γης"

Εκπαιδευτικό σενάριο "Αν όλα τα παιδιά της γης"
This is a schools community of 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ
Greece

Το εκπαιδευτικό σενάριο  έχει ως θέμα  «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ανάγκες για επιβίωση των παιδιών του κόσμου» και  διεξήχθη το σχολικό έτος 2014-2015 στο 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Λυγιάς, Ν. Ηλείας. Αναπτύχθηκε  γύρω από τρεις βασικές ενότητες:

  • τα δικαιώματα  και τις ανάγκες των παιδιών για σωστή διατροφή ,καθαρό νερό ,ιατρική φροντίδα
  • το “ταξίδι” στις χώρες του κόσμου και  τη γνωριμία με  τον τρόπο ζωής   παιδιών  που απειλούνται
  • τις προτάσεις των μαθητών για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών όλου του πλανήτη

Το Νηπιαγωγείο συμμετείχε στο πρόγραμμα της UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» και η προσέγγισης του θέματος  έγινε  εντάσσοντας τις  ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με βασικότερο  σκοπό  την ευαισθητοποίηση των μαθητών  στις ανάγκες  για επιβίωση των παιδιών του κόσμου.

Ακολουθήστε μας σε αυτή την κοινότητα και μοιραστείτε τις δικές  σας προτάσεις με βάση την καλή διδακτική πρακτική που έχουμε καταχωρήσει!

Tags: 
Educational Scenario
preschool education
human rights

Managed By:

Created on: 02.06.2015
Last visited: 20.05.2022