Εκπαιδευτική Κοινότητα iMuSciCA στην Ελλάδα

Εκπαιδευτική Κοινότητα iMuSciCA στην Ελλάδα
Parent Community: iMuSciCA

Τί είναι το iMuSciCA;

Το iMuSciCA (Interactive Music Science Collaborative Activities - iMuSciCA “Διαδραστικές συνεργατικές δράσεις με αντικείμενο τη Μουσική και την Επιστήμη”  υποστηρίζει τη διδασκαλία εννοιών από τα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, Γεωμετρίας, Μαθηματικών και Τεχνολογίας για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικία κυρίως 15 έως 17) παράλληλα με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας καθώς και δεξιοτήτων βαθιάς μάθησης (deeper learning skills). Το έργο φιλοδοξεί να επιτύχει τους στόχους του μέσα από νέες μεθοδολογίες και καινοτόμες τεχνολογίες που υποστηρίζουν ενεργή, συμμετοχική, συνεργατική μάθηση βασισμένη στο ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών.

 

Πώς υλοποιείται ;
Το iMuSciCA αναπτύσσει ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού εκμεταλλευόμενο τρέχουσες πρωτοποριακές δυνατότητες τεχνολογιών προσβάσιμες από την διαδικτυακή του πλατφόρμα.

Χαρακτηριστικά των παραπάνω τεχνολογιών είναι τα ακόλουθα:
1. Τρισδιάστατο περιβάλλον δημιουργίας εικονικών μουσικών οργάνων (virtual musical instruments) που υποστηρίζει προχωρημένες λειτουργίες δημιουργίας καιεπεξεργασίας ήχων. Το περιβάλλον αυτό θα διέπεται από τις αρχές της Φυσικής και των Μαθηματικών.
2. Το περιβάλλον υποστηριζει χειρονομική αλληλεπίδραση ερμηνείας εικονικών μουσικών οργάνων (αναγνώριση κινήσεων χεριών) καθώς και γραφιδική διάδραση(αναγνώριση ανθρώπινης γραφής).
3. Η πλατφόρμα προσφέρεται για την ανάπτυξη σειράς εκπαιδευτικών διαθεματικών σεναρίων βασισμένων στο μοντέλο STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics combined with Arts) ενσωματώνοντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ CAMP ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ iMuSciCA
CLICK TO DOWNLOAD VIDEO

 H2020-ICT-22-2016 Technologies for Learning and Skills
iMuSciCA (Interactive Music Science Collaborative Activities)

Project No. 731861

 

 

 

Πως μπορώ να μάθω περισσότερα για το iMuSciCA;

Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέλη της οικογένειας iMuSciCA μπορείτε να ξεκινήσετε από σήμερα! Χρησιμοποιήστε το iMuSciCA στις καθημερινές σας δραστηριότητες ή σχεδιάστε τα δικά σας καινοτόμα project τα οποία θα φέρουν κοντά τον κόσμο της Μουσικής με τον κόσμο της Επιστήμης για τους μαθητές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Πέτρος Στεργιόπουλος,                                       email: plagiavlitis@ea.gr 
Μουσικός,
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης,
Ελληνογερμανική Αγωγή

Εμμανουήλ Χανιωτάκης,                                     email: echaniot@ea.gr  
Φυσικός
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης,
Ελληνογερμανική Αγωγή

Created on: 25.05.2018
Last visited: 14.07.2019