Δράσεις συνεργασίας σχολείου και γονέων- Κοινότητα ελληνικών σχολείων

Δράσεις συνεργασίας σχολείου και γονέων- Κοινότητα ελληνικών σχολείων
Greece
Domain: Science

Καλώς ήρθατε στην κοινότητα των ελληνικών σχολείων που υλοποιούν δράσεις συνεργασίας του σχολείου με τους γονείς! Η κοινότητα έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου E-STEP (Supporting teachers' and parents' partnerships through social networking technologies) και σε συνεργασία με το Open Discovery Space.

Στόχος του έργου είναι να καλλιεργήσει σε εκπαιδευτικούς και διευθυντικά στελέχη σχολικών μονάδων στάσεις, ικανότητες και δεξιότητες για εποικοδομητικότερη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, που θα παρέχουν δυνατότητες για: (1) Δικτύωση μεταξύ σχολείων, γονέων και δασκάλων, (2) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε α) δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας με τους γονείς, β) δεξιότητες χρήσης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης ώστε μέσω αυτών να ενθαρρύνουν τους γονείς να συνεργαστούν πιο αποτεσματικά με το σχολείο, γ) Επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών των σχολείων ώστε να ενθαρρύνουν το προσωπικό του σχολείου τους για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που περιλαμβάνουν την ουσιαστική συνεργασία των γονέων, (3) Πρόσβαση σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές που υποστηρίζουν τη συνεργασία σχολείου-γονέων.  Εκτός από την Ελλάδα, στο έργο συμμετέχει η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία και η Αυστρία. Στην Ελλάδα το E-STEP συντονίζεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών «Διόφαντος» και το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Η κοινότητα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς των πιλοτικών σχολείων του έργου στην Ελλάδα. Εδώ μπορείτε:

- Να βρείτε υποστηρικτικό υλικό για τη βελτίωση της συνεργασίας σχολείου γονέων, το οποίο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Ε-STEP αλλά και άλλων δράσεων/ πρωτοβουλιών.

- Να ανεβάσετε δικό σας υλικό και να το μοιραστείτε με άλλα σχολεία από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα τα σχολεία που συμμετέχουν καλούνται να μοιραστούν τα σχέδια δράσης τους.

- Να ενημερώνεστε για εκδηλώσεις, εργαστήρια και νέα του έργου όπως και να ανεβάζετε δικές σας αντίστοιχες ανακοινώσεις.

- Να επικοινωνήσετε με τους γονείς των μαθητών σας σε περιβάλλοντα επικοινωνίας στα οποία μπορείτε εσείς να ορίσετε αν θα είναι δημόσια ή ιδιωτικά (groups ή blogs).

- Nα επικοινωνήσετε με εκπαιδευτικούς και γονείς από άλλα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας.

 

Managed By:

Created on: 15.01.2015
Last visited: 12.03.2019