Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου Open Discovery Space 2014-15

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου Open Discovery Space 2014-15
Greece

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες,

Με χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τη νικήτρια του Διαγωνισμού Εκπαιδευτικού Σεναρίου Open Discovery Space (ODS).

Η κα Μαρία Ελευθερίου, από το Γενικό Λύκειο Τζερμιάδων, με το σενάριο “Landing on a comet! The Rosetta project”, (http://portal.opendiscoveryspace.eu/edu-object/landing-comet-rosetta-project-805262) θα λάβει μια υποτροφία για τη Θερινή Ακαδημία Επιμόρφωσης του ODS (http://ods.ea.gr/). Επίσης, η κα Ελευθερίου θα εκπροσωπήσει τα Ελληνικά Σχολεία στο Διεθνή Διαγωνισμό του ODS. Οι Έλληνες εταίροι του έργου,  Ελληνογερμανική Αγωγή, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) «Διόφαντος», Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΔΕΤ, Agro-know και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), συγχαίρουμε τη νικήτρια για την επιτυχημένη προσπάθειά της να προσαρμόσει ένα τόσο πρόσφατο επιστημονικό επίτευγμα στις ανάγκες μιας σχολικής τάξης και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα δοκιμασία.      

Οι εταίροι του έργου θα θέλαμε να συγχαρούμε και τους 20 και πλέον υποψηφίους στο Διαγωνισμό τόσο για την προσπάθεια τους όσο και για το υψηλό επίπεδο των έργων τους.  Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν τα σενάρια τους σε ειδική εκδήλωση, στην Αθήνα, τον Μάιο του 2015.        

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα του Open Discovery Space

--------------------------------------------------

To Ευρωπαϊκό Έργο Open Discovery Space (ODS) και οι Έλληνες εταίροι,  Ελληνογερμανική Αγωγή, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) «Διόφαντος», Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΔΕΤ, Agro-know και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας προσκαλούν στον εθνικό διαγωνισμό εκπαιδευτικού σεναρίου για το σχολικό έτος 2014-2015. Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης μεταφέρθηκε για την 15η Γενάρη 2015. Επίσης, θα υπάρξουν δύο ειδών έπαθλα στους νικητές του Διαγωνισμού:

 

 • Κάθε εθνικός νικητής θα λάβει μια υποτροφία για τη Θερινή Ακαδημία 2015.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα υπάρξουν δύο ή και τρεις νικητές.
 • Οι εθνικοί νικητές θα διαγωνιστούν στον Διεθνή Διαγωνισμό Εκπαιδευτικού Σεναρίου Open Discovery Space 2015. Δύο νικητές θα λάβουν από ένα φορητό υπολογιστή/τάμπλετ.
 •  

Το θέμα του διαγωνισμού είναι «ανοιχτό». Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (α). Επίσης, για τη δημιουργία και κατάθεση του σεναρίου είναι απαραίτητη η εγγραφή στην Πύλη του ODS και η χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (authoring tool) του ODS (β)*.  

Η κριτική επιτροπή θα συστηθεί από τους ελληνικούς εταίρους του ODS και θα αξιολογήσει τις συμμετοχές με βάση τα εξής ενδεικτικά κριτήρια/χαρακτηριστικά:

 1. Ποιότητα: το σενάριο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και σωστά δομημένο.
 2. Καινοτομία: το σενάριο  πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους ή/και προσεγγίσεις .
 3. Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης: παρουσίαση της πληροφορίας με διαφορετικά μέσα αναπαράστασης.
 4. Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης: να επιτρέπεται π.χ. στους μαθητές να προσεγγίζουν εναλλακτικές επιλογές δράσης και έκφρασης ώστε να δείξουν τι έχουν μάθει.
 5. Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης: παροχή εναλλακτικών επιλογών εμπλοκής και παροχής κινήτρων στους μαθητές.
 6. Παιγνιώδη χαρακτήρα: το σενάριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χαρά και τη δημιουργική ψυχαγωγία της γνώσης .
 7. Χρήση ψηφιακών πηγών και κοινοτήτων του ODS.
 8. Έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του μαθητή.
 9. Έμφαση στη συνεργατικότητα.
 10. Ενσωμάτωση κοινωνικών ζητημάτων: ίσες ευκαιρίες, κοινωνική δικαιοσύνη, βελτίωση θεσμών, μετανάστευση, ένταξη και επανένταξη, υγεία, πρόοδος, περιβάλλον, κλπ.
 11. Έμφαση στην αντίληψη εκ μέρους των μαθητών, των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με το σενάριο ή την εφαρμογή του: κόστος υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για τη διδασκαλία του σεναρίου, κόστος εργασίας, κλπ.
 12. Δικτύωση: συνεργασία μεταξύ ομάδων, τάξεων, σχολείων εντός και εκτός της επικράτειας.     

*Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν τα εκπαιδευτικά τους σενάρια, χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (authoring tool) του ODS, που θα βρουν πατώντας τη λειτουργία «Learning Scenarios». Τα διαγωνιζόμενα σενάρια θα πρέπει να παραμείνουν σε μορφή «Draft», μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού (1η Δεκεμβρίου 2014). Θα πρέπει όμως να αποστείλουν και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση stecherouvis@ea.gr. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να «σώσουν» το εκπαιδευτικό σενάριο σε μορφή «final». Καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης των σεναρίων, η κοινότητα θα είναι προσβάσιμη μόνο στους διαγωνιζόμενους και την κριτική επιτροπή.

 

Created on: 21.10.2014
Last visited: 06.10.2022