Αρχαία Μεσσήνη

Αρχαία Μεσσήνη
Greece
Domain: Social Studies

H συγκεκριμένη κοινότητα αφορά  Έλληνες εκπαιδευτικούς και είναι ένας χώρος για ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών σχετικά με τη σχεδίαση δραστηριοτήτων σχετικών με τον Αρχαιολογικό χώρο της Μεσσήνης.

Στην κοινότητα αυτή θα έχετε τη δυνατότητα:

Aναζήτησης και διαμοίρασης Eκπαιδευτικού Περιεχομένου  (Resources)

ΟΜΑΔΕΣ: Ξεκινάμε ως ομάδα, αλλά υπό-ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν με βάση συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Στις Ομάδες, μπορείτε να δημιουργήσετε Συζητήσεις, να δημοσιοποιείτε Δράσεις και να αναρτείτε Ψηφοφορίες με βάση συγκεκριμένα ενδιαφέροντά σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Θα χρησιμοποιούμε αυτή την περιοχή για τις διάφορες δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο της κοινότητας ή του διαδικτυακού τόπου. Παρακαλείστε να ελέγχετε σχετικά με οδηγίες, αναγνώσματα ή για να κάνετε τα σχόλιά σας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Δράσεις οι οποίες οργανώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες και/ή τη θεματική περιοχή της Κοινότητας και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα μέλη μας.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: Χώρος για να μοιραστείτε απόψεις και συναισθήματα με την υπόλοιπη κοινότητα. Δημιουργείστε το ιστολόγιό σας και μοιραστείτε τα σχόλιά σας!

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: Συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Κοινότητας μπορούν να γίνουν εδώ. Για παράδειγμα, συζητήσεις σχετικά με κεντρικές έννοιες της δουλειάς μας, όπως ‘ικανότητες’, ‘δημιουργικότητα’, ‘μάθηση’…

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ: Εδώ μπορείτε να δείτε τη γνώμη και τις αντιδράσεις των μελών της κοινότητας δημιουργώντας Ψηφοφορίες.

Γενικά ας κρατήσουμε την κοινότητα ενεργή. Μη διστάσετε να αναρτήσετε δημοσιεύσεις, να σχολιάσετε, να κάνετε Φίλους και να διαμοιραστείτε στα κοινωνικά μέσα.

Tags: 
Αρχαία Μεσσήνη
αρχαιολογικός χώρος

Managed By:

Created on: 04.12.2014
Last visited: 19.09.2021