2013-2014 Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης / Greek Student Parliament of Science

2013-2014 Ελληνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο Επιστήμης / Greek Student Parliament of Science
Greece

Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο» διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον οργανισμό Science View (Eλληνική Ένωση Δημοσιογράφων Επιστήμης, Συγγραφέων και Επικοινωνιολόγων Επιστήμης), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί την επικοινωνία της επιστήμης και τη διασύνδεση της επιστημονικής κοινότητας, σε συνεργασία με το το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή. Το Eθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο αποτελεί μέρος μιας πανευρωπαϊκής δράσης στην οποία μετέχουν 17 χώρες με συντονίστρια χώρα τη Γερμανία (Wissenschaft im Dialog). Οι μαθητές (Γυμνασίου και Λυκείου) θα μετέχουν σε πραγματικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ενώ δρουν ως ερευνητές επιστημονικών θεμάτων με την αρωγή διακεκριμένων ειδικών και ακαδημαϊκών.

To έργο: Eυρωπαϊκό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης (European Student Parliaments on Science) στοχεύει στο να ενισχύσει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές και τους επιστήμονες, εμπλέκοντας τα παιδιά στις διαδικασίες του κοινοβουλευτισμού σε θέματα που καλύπτουν ποικίλους τομείς της επιστήμης και της έρευνας.

Το κάθε σχολείο επιλέγει μια θεματική περιοχή. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί ένα 3ήμερο event στην Αθήνα (02 -04 Απριλίου 2014), όπου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνδιαλεχθούν με επιστήμονες, εξειδικευμένους σε κάθε θεματική και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις, με σκοπό να τις καταγράψουν στην τελική τους αναφορά. Θα υπάρξουν 5 ομάδες μαθητών – μια ομάδα ανά θεματική- που θα προέρχονται από διαφορετικά σχολεία και θα συζητήσουν το θέμα που έχουν επιλέξει. Θα καταλήξουν σε ένα τελικό παραδοτέο (report), όπου θα αποτυπωθούν οι τελικές ιδέες των παιδιών για το θέμα. Επιπλέον, θα πραγματοποιήσουν ένα ψήφισμα, για να εκλεγεί ένας μαθητής από κάθε ομάδα. Πέντε (5) μαθητές θα επιλεγούν – ένας για κάθε θεματική περιοχή- για να εκπροσωπήσουν τις ομάδες τους στο Euroscience Open Forum - ESOF (http://esof2014.org/), το οποίο θα γίνει στην Κοπεγχάγη, στις 20 Ιουνίου του 2014, με καλυμμένα όλα τα έξοδα. Το ESOF αποτελεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο για επιστήμονες και ερευνητικούς οργανισμούς σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Εκεί θα συγκεντρωθούν οι μαθητές από τα μαθητικά κοινοβούλια των 17 χωρών, θα συζητήσουν τα θέματά τους και θα συνδιαλεχθούν με επιστήμονες διεθνούς φήμης.

Η κεντρική θεματική ενότητα του Eθνικού Μαθητικού Κοινοβουλίου είναι "Το μέλλον της πόλης". Τα θέματα προς διερεύνηση από τους Έλληνες μαθητές είναι τα εξής:

  • Οι μετακινήσεις του μέλλοντος – μια νέα προσέγγιση στην πόλη
  • Δημογραφικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας πόλης
  • Πόλη και Κλιματική αλλαγή
  • Ενεργειακά, Βιοκλιματικά Σπίτια
  • «Έξυπνη Πόλη»: Η δικτύωση της ζωής στα αστικά κέντρα

Managed By:

Created on: 20.02.2014
Last visited: 30.05.2020