Profilul unui antreprenor de succes

Profilul unui antreprenor de succes

Personalitatea omului de afaceri

Antreprenorii prezintă un stil comportamental aparte, definit printr-o serie de atribute de personalitate:

 • Ambiţia de a se ridica la standardele cele mai înalte, adesea auto-impuse;
 • Fler în anticiparea tendinţelor economice;
 • Imaginaţie, creativitate şi pasiune în identificarea oportunităţilor;
 • Discernământ în luarea deciziilor strategice;
 • Comportament raţional în raport cu ameninţările pieţei;
 • Capacitate de orientare şi tenacitate în atingerea obiectivelor propuse;
 • Tendinţa spre diferenţiere şi originalitate sub toate aspectele;
 • Putere de anticipare şi flexibilitate în adoptarea de măsuri critice;
 • Motivare şi perseverenţă;
 • Dorinţa de a reuşi în lumea afacerilor;
 • Dedicare totală faţă de interesele de business;
 • Capacitatea de a învăţa din experienţele anterioare şi dorinţa de auto-depăşire;
 • Înclinaţia naturală spre asumarea de riscuri;
 • Spirit de iniţiativă şi responsabilitate în rezolvarea problemelor;
 • Abilitatea de a tolera schimbarea şi buna adaptare la situaţii de criză şi incertitudini;
 • Orientare spre rezultate.

Pregătirea profesională

Antreprenorii pot aparţine oricărui grup profesional. Nu există meserii "predestinate" pentru a produce antreprenori. Întreprinzătorii cu vocaţie pot avea aproape orice profesie, dar au, în mod obligatoriu, nevoie de cunoştinţe şi aptitudini specializate, care să le permită lansarea şi dezvoltarea unei afaceri.

Cea mai nouă abordare în ce priveşte instruirea antreprenorială vizează cultivarea de competenţe diverse: de la formarea de cunoştinţe şi atitudini cu caracter general, referitoare la antreprenoriat, până la aptitudini strict specializate, legate de domeniul afacerilor.

Antreprenorii preferă munca ce implică persuasiune, influenţă şi direcţionarea altora. Adesea, ei sunt interesaţi de probleme economice fără legătură cu domeniul pentru care s-au pregătit. Ceea ce ii incită şi îi motivează este, în esenţă, rezolvarea de probleme.

Indiferent de profesia lor de bază, întreprinzătorii, sunt înclinaţi în mod natural, către activităţi de tipul:

 • supervizare;
 • coordonare;
 • managementul afacerilor;
 • managementul proiectelor.

Resursele financiare

Resursele financiare sunt o componentă esenţială a unei afaceri, dar nu cea mai importantă. Lumea afacerilor oferă suficient de multe exemple de afaceri care au fost vândute, parţial sau în întregime, chiar din faza de dezvoltare. Deci "ideea de afacere" are, în sine, un capital financiar demn de luat în seamă.

 

Sursa: http://www.ecomunitate.ro/Profilul_unui_antreprenor_de_succes%2815355%29...

5/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.