Τα σενάρια της κοινότητάς μας

Τα σενάρια της κοινότητάς μας

Ανάπτυξη αυθεντικών εκπαιδευτικών σεναρίων με κώδικα σε Περιβάλλοντα Οπτικού Προγραμματισμού με πλακίδια (Scratch, BYOB, App Inventor, StarLogo TNG, TurtleArt, Blockly, Kodu, GameMaker...).
Η ομάδα του έργου: Λαδιάς, Φωτιάδης, Παπαδόπουλος

 

 

Σενάρια για το Δημοτικό:

1. Ελέγχοντας τα αντικείμενα

2. Καταγράφοντας την κίνηση της κάμερας

3. Γραφική Αναπαράσταση Ήχου

4. Πρόγραμμα Ζωγραφικής

5. Παιχνίδι που αξιοποιεί την νέα εντολή δημιουργίας κλώνων

 

 

 

Σενάρια για το Γυμνάσιο και για το Λύκειο:

Σημαντικό: Να επιλέγετε την εκτέλεση της παρουσίασης των διδακτικών σεναρίων με τον παλιό Prezi player. Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος κάθε παρουσίασης εμφανίζεται το εξής μήνυμα: "You 're using our new Prezi player. Learn more or return to the old version." Θα πρέπει να κάνετε κλικ στον υπερσύνδεσμο "old version". Η καινούργια έκδοση του Prezi player είναι ακόμα προβληματική. 

Δείτε την εικόνα:

Η σειρά διδασκαλίας των σεναρίων μας είναι:
Βυτίο
⇒ Δίσκοι ⇒ Αυτοκίνητο ⇒ Αγορά Φρούτων ⇒ Αεράμυνα
ή
Βυτίο 
⇒ Δίσκοι ⇒ Αυτοκίνητο ⇒ Αεράμυνα ⇒ Αγορά Φρούτων.

α) Βυτίο:

Σενάρια: 1,   2,   3,   4,   5,   6.

 

β) Δίσκοι:

Σενάρια: 1,   2,   3,   4

 

γ) Αυτοκίνητο:

Σενάρια: 1,  2,  3,  4.

 

δ) Αεράμυνα:

Σενάρια: 1,  2,  3,  4.

 

ε) Αγορά Φρούτων:

Σενάρια: 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7

 

5/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.