Ας φιλοξενήσουμε τη Μουσική Ε' / Let Us Share The Music E'

Ας φιλοξενήσουμε τη Μουσική Ε' / Let Us Share The Music E'

Ανοιχτό Eργαστήριο Δημιουργίας Αυτόνομων Κοινοτήτων Εξ Αποστάσεως Μουσικής Συνεργασίας
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014
(3 - 4 δικτυακές συναντήσεις)
 

Η ιδέα της "Σύμπραξης"

Αν η Μουσική είναι μια πράξη παραστατική όπου πολλοί μουσικοί συνεργάζονται για να τη δημιουργήσουν, τότε το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει φέρνοντας στον ίδιο εικονικό τόπο απομακρυσμένους δημιουργούς με εργαλείο διασύνδεσης την πολυμερή βιντεοδιάσκεψη. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός μουσικού (πολιτιστικού) δικτυακού δρωμένου με συντελεστές μαθητές ή ομάδες μαθητών οι οποίοι υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους συνεργάζονται εξ αποστάσεως με τελικό σκοπό μια διαδικτυακή συναυλία (παράσταση).

 

Σκοπός: Η δημιουργία αυτόνομων κοινοτήτων εξ αποστάσεως Μουσικής συνεργασίας

Το ανοιχτό αυτό εργαστήριο στοχεύει στην κατάρτιση εκπαιδευτικών πάνω στην προσαρμογή περιβαλλόντων βιντεοδιάσκεψης ως εργαλεία Μουσικής Παιδείας. Αποσκοπεί να συσχετίσει τη Μουσική Πράξη ως ζωντανή παραστατική δράση με τη συνεργασία απομακρυσμένων κοινοτήτων μέσω διαδικτύου. Η χρήση ΤΠΕ σε αυτή τη διαδικασία έχει ρόλο εργαλείου που προϋποθέτει και προάγει τη φυσική δράση για την παραγωγή του ήχου ως ζητούμενο χωρίς την αυτόματη παραγωγή ήχου με αποκλειστικά ψηφιακά μέσα. Παράλληλα το εργαστήριο επιδιώκει μακροπρόθεσμα την ενθάρρυνση της διδασκαλίας Μουσικής Πράξης (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας οργάνων) σε περιοχές όπου αυτό είναι δυσχερές ή ανέφικτο, μέσα από τη ζωντανή συμμετοχή σε δικτυακά οπτικοακουστικά δρώμενα.

 

Αναλόγως της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το ανοιχτό εργαστήριο ενδέχεται να διεξαχθεί στα Αγγλικά.

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής με μήνυμα στην κοινότητα: 31 Αυγούστου 2014

 

Independent Communities for Music Collaboration
Open Workshop
September - October 2014
(3 - 4 online meetings)

 

The idea of "Symparaxis"

If Music is an act of performance in which many musicians collaborate together in order to create it ("sympraxis"), then internet can be conceived as a live virtual stage in which many remote participants produce a live concert using multiple-site videoconference as a tool. It is a music (cultural) event created by students assisted by their teachers. All places collaborate together from a distance so as to produce a web-concert as a final event ("dromenon").

  

 

The scope: communities creating music performance

Distace learning Music Agoge aims to relate Music as a Performance Act ("Praxis") with multiple-site teleconference tools in order to establish Music performance as an active procedure using ICT merely as a tool next to the physical way of producing sound and not as a final task. Working in parallel to this approach, the project aims to enhance special music tuition from a distance to places where music education is scarce or impossible. Workshop is addressed to teachers with prior experience in multiple-site videoconferences who are interested in hosting cultural events prepared by remote educational communities.

 

Apply by sending a message to this community , deadline: August 31, 2014

5/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.

Jun 2019

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Timeline

2014.06.23

Update !