Εκπαιδευτικό υλικό

Showing 1 to 10 out of 502 results found

Sort by:

  1. Mark Dion

  2. Improving agricultural extension. A reference manual.

  3. Guidelines for the integration of sustainable agriculture and rural development into agricultural policies. (FAO agricultural policy and economic development series 4)

  4. Mobilising capital in agricultural service cooperatives

  5. Training manual for environmental assessment in forestry

  6. Διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την Ασία: μια συστημική προσέγγιση.

  7. Sheep pocket guide

  8. Small ruminant research and development in Africa

  9. Recommended code of practice for the care and handling of farm animals: farmed deer (Cervidae)

  10. Soilborne blight diseases of peanuts

Σελίδες