Εκπαιδευτικό υλικό

Showing 1 to 10 out of 274410 results found

Sort by:

  1. Προσομοίωση Δημιουργίας Κρατήρων με ρίψη σφαιρών σε πλαστελίνη

  2. Φύλλο εργασίας για τον υπολογισμό του κύκλου της ηλιακής δραστηριότητας

  3. Hot or Cold? Exploring Axial tilt

  4. Stellar Spectra: Temperature

  5. How many stars...?

  6. Paino Kanarialla

  7. WorldWide Telescope

  8. Introduction to Neutrino Astronomy

  9. AMANDA Neutrino Telescope

  10. Determination of Asteroids rotation periods

Σελίδες