Εκπαιδευτικό υλικό

Showing 1 to 10 out of 66 results found

Sort by:

  1. Βασικό και Δημιουργικό Λογισμικό - Ενότητα εκμάθησης Φινλανδικής γλώσσας

  2. Φυτοκομία και Γεωπονική Βιοτεχνολογία - Ενότητα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας

  3. Ελληνική ενότητα εκμάθησης - Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής

  4. Φυτοκομία και Γεωπονική Βιοτεχνολογία - Ενότητα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας

  5. Το διαδίκτυο - Ενότητα Εκμάθησης Φινλανδικής Γλώσσας στην Κοινωνική Δικτύωση με οδηγίες στα Γαλλικά (Επίπεδο Αρχαρίων)

  6. Πλαίσιο Εκμάθησης Γλώσσας (ΠΕΓ) στα Εσθονικά

  7. Φυτοκομία και Γεωπονική Βιοτεχνολογία - Ενότητα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας

  8. Άσκηση Λεξιλογίου στην Φινλανδική γλώσσα στην Ασφάλεια ΤΠΕ για Αρχάριους με οδηγίες στα Ρώσικα

  9. Γαλλική άσκηση ΤΠΕ - Αντιστοιχίστε τις λέξεις

  10. Ενότητα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας στην Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής με οδηγίες στα Γαλλικά (επίπεδο αρχάριων)

Σελίδες