Χειρισμός αυτοκινήτου με εφαρμογή (κινητού) - Καρλόβασι

Σχολείο: κανένα
Teacher: Nota Giannoudaki
No of students participated: 1
Γνωστική περιοχή:
Πληροφορίες επικοινωνίας/Επικοινωνία
Αισθανθείτε
Φανταστείτε
Δημιουργήστε

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας .Κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόσβλητος από το ενδεχόμενο ελάττωσης των δυνατοτητων του.Καθε άνθρωπος έχει το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μετρα , προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική απολαυση του από τα άτομα με αναπηρίες ,σε ίση βάση με τους άλλους . Έτσι λοιπόν το τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο δίνει την δυνατότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα να μετακινούνται και να παρκάρουν με ευκολία και ασφάλεια .