Έξυπνος Κάδος - Καρλόβασι.

Σχολείο: κανένα
Teacher: Nota Giannoudaki
No of students participated: 4
Γνωστική περιοχή:
Πληροφορίες επικοινωνίας/Επικοινωνία
Αισθανθείτε
Φανταστείτε
Δημιουργήστε

H βασική ιδέα σχετίζεται με την υγιεινή των δημοσίων χώρων και κυρίως με τις θέσεις ανά περιοχή, όπου υπάρχουν κάδοι απορριμάτων. Η πρότασή μας αφορά έναν έξυπνο κάδο, ο οποίος μέσω του σχεδιασμού του θα συντελέσει στην βελτίωση της δημόσιας υγιεινής του δήμου μας και την ανάπτυξη σχετικής κουλτούρας στους δημότες για την απόρριψη σκουπιδοειδών.


Πρόσθετο υλικό