ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Σχολείο: κανένα
Teacher: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
No of students participated: 7
Γνωστική περιοχή:
Πληροφορίες επικοινωνίας/Επικοινωνία
Αισθανθείτε
Φανταστείτε
Δημιουργήστε

Παρατηρώντας σε μια σχολική εκδρομή με λεωφορείο , σε κεντρικό δρόμο της πόλης μας ασθενοφόρο να ακινητοποιήται μπροστά μας σε μια μεγαλή ουρά αυτοκινήτων, με φανάρια κυκλοφορίας μπροστά και στο κάλεσμα της σειρήνας του ασθενοφόρου. τα αυτοκίνητα να μην μπορούν να ανοίξουν δρόμο παρά μόνο εαν τα φανάρια κυκλοφορίας μείνουν για αρκετό χρόνο πράσινα, γεννήθηκε η ιδέα μας . Παρατηρήσαμε και αλλού ανάλογα προβλήματα.  :https://www.youtube.com/watch?v=l3hOBeQvc3M ΚΑΙ https://www.youtube.com/watch?v=0MQ7U7T0X8c Αποφασίσαμε να εξερευνήσουμε τον τρόπο να δώσουμε προτεραιότητα στα ασθενοφόρα.