Κατάρτιση εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση για ανάπτυξη ικανοτήτων