ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ελλάδα

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ιδρύθηκαν το 1974 από τον Κων/νο Θεοδωρόπουλο ως Επαγγελματικές Σχολές δευτεροβάθμιου επιπέδου στην Κρήτη με την προσωνυμία ΖΗΤΑ, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής εκπαίδευσης σ' ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Το 1994 ιδρύεται και λειτουργεί και Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ενώ το 1999 ιδρύεται το Γυμνάσιο - Ενιαίο Λύκειο Θεοδωρόπουλου με εγκαταστάσεις το νεοκλασικό κτίριο της οδού Τζανακάκη.

Το 2003 δημιουργούνται τα νέα Εκπαιδευτήρια με την επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ προς τιμήν των αρχικών ιδρυτών, σε καινούριες σύγχρονες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά σχολικά πρότυπα, στις Κορακιές του Δήμου Ακρωτηρίου λειτουργώντας και τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης (Παιδικό Σταθμό - Νηπιαγωγείο) και Δημοτικού.

Στη σημερινή κοινωνία, την κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων μέσα από ένα σχολικό περιβάλλον που παρέχει πρότυπη παιδεία, διαμορφώνει ισχυρούς χαρακτήρες που έχουν την ικανότητα να εκφράζονται και να επιχειρηματολογούν και δημιουργεί μορφωμένους και κοινωνικά ευαίσθητους πολίτες.

Βασιζόμενοι στις αρχές αυτές στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ στοχεύουμε: 

  • να προσφέρουμε στους μαθητές μας μια πρότυπη παιδεία μέσα από ένα αναβαθμισμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών πέραν των προβλεπομένων από την επίσημη Πολιτεία.
  • να μεταδώσουμε τέτοιες αξίες στους μαθητές μας, ώστε να αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.
  • να καλλιεργήσουμε την ελεύθερη κριτική σκέψη, ώστε οι μαθητές μας να παράγουν και να καταξιώνονται ως πολίτες στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Managed By:

Created on: 13.11.2013
Last visited: 06.08.2019