CREATIONS Srbija

CREATIONS Srbija
Σερβία
Parent Community: CREATIONS

Dobrodošli na grupu Creations Srbija.

Gupa je namenjena svim nastavnicima, posebno nastavnicima predmetne nastave STEM disciplina. 

Na grupi će biti dostupni demonstratori - vodiči za kreativnu nastavu STEM predmeta na srpskom jeziku čiji su autori nastvanici i eksperti u obrazovanju iz Srbije.

Želimo da ova grupa bude prostor za razmenu ideja, pitanja i iskustava u implementiranju demonstratora u praksi, ali i šire od toga, svih vaših iskustava u kreativnom istraživačkom učenju. 

 

 

Demonstratore može naći u sledećim grupama:

Peer force / Naučna predrstava uz vršnjačko učenje

Science pantomime / Naučna pantomima

Science fiction - STEAM motivation / Učenici snimaju naučno-fantastični film

Science art show / Naučna izložba

Build your own city / Napravi svoj grad

Programming dance / Programiranje plesom

Dragon curve - Fractals via origami / Zmajeva kriva - fraktali pomoću origamija

Tags: 
CREATIONS
STEM
nastava prirodnih predmeta
kreativnost
demonstratori

Managed By:

Created on: 06.10.2017
Last visited: 06.06.2022