Αναζήτηση μελών τηςcommunity "ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ / DEBATE IN PRIMARY SCHOOL"
maria margarida roque
Φίλοι:0
Ομάδες:0
Γεγονότα:0
Συζητήσεις:0
Δραστηριότητες:0
Ιστολόγια:0
Δημοσκοπήσεις:0
Εκπαιδευτικοί Πόροι:0
Angela.florou
Φίλοι:0
Ομάδες:0
Γεγονότα:0
Συζητήσεις:0
Δραστηριότητες:0
Ιστολόγια:0
Δημοσκοπήσεις:0
Εκπαιδευτικοί Πόροι:0
Georgina Daliani
teacher Ea
Φίλοι:0
Ομάδες:0
Γεγονότα:0
Συζητήσεις:0
Δραστηριότητες:0
Ιστολόγια:0
Δημοσκοπήσεις:0
Εκπαιδευτικοί Πόροι:0
Nikos Zygouritsas
Researcher Ellinogermaniki Agogi
Administrator
Researcher at Ellinogermaniki Agogi, focusing on school innovation.
Friends: 6
Groups: 0
Discussions: 0
Blogs: 0
Resources: 7
Agapi Vavouraki
Principal of Primary School Ellinogermaniki Agogi
Administrator
Φίλοι:0
Ομάδες:0
Γεγονότα:0
Συζητήσεις:1
Δραστηριότητες:0
Ιστολόγια:0
Δημοσκοπήσεις:0
Εκπαιδευτικοί Πόροι:2