Εφαρμοσμένη Φυσική στον Αθλητισμό: Τα Φυσικά μεγέθη στο δρόμο των 30 μέτρων σπριντ

Εφαρμοσμένη Φυσική στον Αθλητισμό: Τα Φυσικά μεγέθη στο δρόμο των 30 μέτρων σπριντ
Original hosted in "ODS", contributed by Athanasios Tsoukos on 23/07/2015
Rating: -/5
Views: 1690
Resource type: Educational Scenario
Languages: Greek

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.