Το πείραμα του Ερατοσθένη

Το πείραμα του Ερατοσθένη

 

Στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα Open Discovery Space, οι μαθητές του τμήματος Β5 μαζί με την καθηγήτρια των μαθηματικών κ. Άννα Αριστοδήμου, πραγματοποίησαν στις 19 Μαρτίου το Πείραμα του Ερατοσθένη. Για το συντονισμό της διεξαγωγής του πειράματος επισκέφτηκε το σχολείο μας η κ. Άννα Μαυρούδη από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο είναι συντονιστής του έργου για την Κύπρο. Στο πείραμα συμμετείχαν 263 σχολεία από όλο τον κόσμο. Για τη διεξαγωγή του πειράματος ήταν αναγκαία η συνεργασία με άλλο σχολείο που έχει το ίδιο γεωγραφικό μήκος με τη θέση του σχολείου μας και βρίσκεται πάνω στον Ισημερινό. Για το λόγο αυτό επιλέγηκε μέσω του "Google Earth" ένα εικονικό σχολείο που απέχει από το σχολείο μας 3891 km.

 

 

Για τους σκοπούς του πειράματος χρησιμοποιήθηκε μια ράβδος μήκους H=100cm, η οποία τοποθετήθηκε σε όρθια θέση και ακολούθως οι μαθητές μέτρησαν τη σκιά της. Οι μετρήσεις έγιναν από τις 11:52 πμ μέχρι τις 11:56 πμ. Πάρθηκαν 6 μετρήσεις για το μήκος της σκιάς που δημιουργείτο  και ο μέσος όρος των μετρήσεων με ακρίβεια εκατοστού ήταν   S = 71 cm.

 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας κλίμακα 1:10, δημιουργήσαμε με τις μετρήσεις μας ένα ορθογώνιο τρίγωνο στο λογισμικό Geogebra και υπολογίσαμε ότι το μέτρο της γωνίας μεταξύ της ράβδου και της υποτείνουσας του ορθογωνίου τριγώνου με ακρίβεια πέντε δεκαδικών ψηφίων ισούται με 35,37475 μοίρες.

Στο εικονικό σχολείο το οποίο χρησιμοποιήσαμε για τη διεξαγωγή του πειράματος τη συγκεκριμένη ώρα οι ακτίνες του ήλιου ήταν κάθετες στη γη (μηδενικό γεωγραφικό πλάτος) και έτσι η ράβδος δε δημιουργούσε σκιά όπως φαίνεται και στο πιο κάτω σχήμα. 

Ακολούθως, με τη χρήση αναλογιών υπολογίσαμε τη περιφέρεια της γης.  

Δηλαδή,  

35,37475 μοίρες  αντιστοιχούν σε απόσταση  3891 km

 360 μοίρες αντιστοιχούν σε απόσταση              Π

 

Άρα,

 

 

 

Η τιμή που βρήκαμε είναι ΠΟΛΥ κοντά στην πραγματική τιμή των 40009 km!!! yes

-/5

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.

Jul 2020

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31