marina

marina
III. osnovna škola Varaždin
III. osnovna skola Varaždin
teacher
Biology and Chemistry teacher at primary school in Varazdin, Croatia.