Resources

Съобщение за грешка

Notice: MemcachePool::getstats(): Server localhost (tcp 11211, udp 0) failed with: Connection refused (111) in require_once() (line 19 of /var/www/drupal-7.22-v2.1/sites/all/modules/memcache/memcache-lock.inc).

Showing 1 to 10 out of 304 results found

Sort by:

  1. Познавателно чиракуване - учене един от друг

  2. Проектно-базирано обучение - предизвикателство на проектирането

  3. Реципрочно обучение - разбиране на текст

  4. Сократова инструкция - диалог на Сократ

  5. Apprentissage expérientiel - le cycle d'apprentissage de Kolb

  6. Проектно-базирано обучение

  7. Учене в сътрудничество - метод на мозайката

  8. Общности, свързани с практиката - работа във фирма

  9. Модел на насоченото изследване

  10. Приключи случай - обучение, базирано на случая

Страници