Resources

Showing 1 to 10 out of 304 results found

Sort by:

  1. Познавателно чиракуване - учене един от друг

  2. Проектно-базирано обучение - предизвикателство на проектирането

  3. Реципрочно обучение - разбиране на текст

  4. Сократова инструкция - диалог на Сократ

  5. Apprentissage expérientiel - le cycle d'apprentissage de Kolb

  6. Проектно-базирано обучение

  7. Учене в сътрудничество - метод на мозайката

  8. Общности, свързани с практиката - работа във фирма

  9. Модел на насоченото изследване

  10. Приключи случай - обучение, базирано на случая

Страници