Ресурси

Showing 1 to 10 out of 159094 results found

Sort by:

  1. Познавателно чиракуване - учене един от друг

  2. Реципрочно обучение - разбиране на текст

  3. Сократова инструкция - диалог на Сократ

  4. Учене в сътрудничество - метод на мозайката

  5. Космическо пътешествие

  6. Космическо пътешествие

  7. Мобилно обучение - снимай това!

  8. Общности, свързани с практиката - работа във фирма

  9. Модел на насоченото изследване

  10. Конзола за решения

Страници