Resources

Showing 1 to 10 out of 80832 results found

Sort by:

  1. Towards to Sustainable Agriculture

  2. Cost-Benefit Analysis (Analyse Coûts-Bénéfices)

  3. Value Mapping (Värdemappningsmodell) (Jack) (Jack)

  4. Leadership Continuum (Ledarskapets övergångsmodell vad gäller makt och inflytande) (Tannenbaum)

  5. "Earnings per Share (EPS) (Vinst per aktie)"

  6. Discounted Cash Flow (DCF)

  7. Activity Based Costing

  8. Scientific Management (Vetenskaplig ledning) (Taylorism)

  9. FAOSTAT

  10. Turnaround Management (Ledning för att vända om till lönsamhet)

Pages