Resources

Showing 1 to 10 out of 2143 results found

Sort by:

  1. Kružnica vpísaná trojuholníku

  2. Objekt a jeho odraz- uhly, pod ktorými sú pozorované

  3. parabola

  4. Pythagorova věta, 11_PV ZOBECNĚNÍ 2

  5. Grafický součet

  6. Pythagorova věta, 04_PV POSUNUTÍ 2

  7. stredová súmernosť

  8. Objevení Ludolfova čísla

  9. chordala dvoch kruznic

  10. Čtverec ve čtvercové síti

Pages