Resources

Showing 1 to 10 out of 20392 results found

Sort by:

  1. Познавателно чиракуване- учене един от друг

  2. Проектно-базирано обучение- предизвикателство на проектирането

  3. Обучение, базирано на модел- уловете модел

  4. Реципрочно обучение- разбиране на текст

  5. Сократова инструкция- диалог на Сократ

  6. Сюжетен подход

  7. Обработка на писмен текст

  8. Изследователска дейност- имиграция

  9. Flipped classroom

  10. Обработка на аудио запис

Pages