Resources

Showing 1 to 10 out of 20093 results found

Sort by:

  1. Cost-Benefit Analysis (Analyse Coûts-Bénéfices)

  2. Value Mapping (Värdemappningsmodell) (Jack) (Jack)

  3. Leadership Continuum (Ledarskapets övergångsmodell vad gäller makt och inflytande) (Tannenbaum)

  4. "Earnings per Share (EPS) (Vinst per aktie)"

  5. Discounted Cash Flow (DCF)

  6. Activity Based Costing

  7. Scientific Management (Vetenskaplig ledning) (Taylorism)

  8. Managing local practices in global contexts

  9. Managing local practices in global contexts

  10. Turnaround Management (Ledning för att vända om till lönsamhet)

Pages