Resources

Showing 1 to 10 out of 7682 results found

Sort by:

  1. Познавателно чиракуване- учене един от друг

  2. Проектно-базирано обучение- предизвикателство на проектирането

  3. Реципрочно обучение- разбиране на текст

  4. Сократова инструкция- диалог на Сократ

  5. Сюжетен подход

  6. Обработка на писмен текст

  7. Изследователска дейност- имиграция

  8. Flipped classroom

  9. Обработка на аудио запис

  10. Свободно обучение

Pages