Η λέξη "Ψαλμοί" ακούγεται σε διάφορες γλώσσες

Η λέξη "Ψαλμοί" ακούγεται σε διάφορες γλώσσες
Original hosted in "Photodentro", contributed by Social Updater on 16/06/2013
Tags: Ψαλμοί, Ψαλμωδοί, Δαυίδ, Παλαιά Διαθήκη
Rating: -/5
Views: 150
Resource type: Educational Object
Languages: Greek
Target age group: 9-12
Copyright: Yes

Comments

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.