POLYDOROS STAVROPOULOS

POLYDOROS STAVROPOULOS
3 ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός (MSc STEM in Education). Επιθεωρητής Ασφάλειας, Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου.
Πολύδωρος Σταυρόπουλος • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών MSc S.T.E.M. στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ (άριστα 9,4). • Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός επί 35 έτη. • Δ/ντης 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά επί 10 έτη (2007-2017) • Υποδιευθυντής επί οκτώ έτη (1992-1999) στη Τεχνική Σχολή Δραπετσώνας. • Εισηγήσεις άρθρων – εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια. • Εισηγητής σεμιναρίων εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle. • Επιμόρφωση μεγάλης διάρκειας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με θέμα τη «διοίκηση των σχολικών μονάδων». • Πολλές άλλες επιμορφώσεις και πιστοποιήσεις (γλώσσας, πληροφορικής κ.λπ). • τ. Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης STEM. • Συγγραφέας, μεταφραστής, 40 Μηχανολογικών βιβλίων στον εκδοτικό όμιλο ΙΩΝ. • Πιστοποιημένος στο Μητρώο Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ ως Εκπαιδευτής. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Ασφάλειας, Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου. • Δύο πτυχία ραδιοερασιτέχνη Β και Γ κατηγορίας. POLYDOROS STAVROPOULOS - GOLDEN PARAGRAPH • MSc S.T.E.M. in Education, Pedagogical Department of ASPAITE. • BSC Mechanic Engineering. • In general, Lecturer experience for 35 years at public technical colleges. • Director/Lecturer of the 3rd Laboratory Center of Piraeus for 10 years (2007-2017). • Deputy Director for eight years (1992-1999) at technical colleges • Articles in Greek scientific conferences. • Author and translator on 35 Mechanical books in the publishing group ION about car technology. • Certified in the EOPEP's Register of Adults as Trainer Mechanical Engineer and Inspector of Safety, Health and Quality Controller • Certified Lecturer for Moodle Asynchronous Distance Learning. • Two licenses classes (B and C) of Ham Radio Amateur. • Long-term training at the National School of Public Administration on "school unit management". • Several additional certifications in relation with language/computers etc. • Member in Headquarters as Treasurer in the Hellenic Education Scientific Union of STEM