Edita Konjušak

Edita Konjušak
OŠ Šećerana
teacher
Učiteljica sam u osnovnoj školi . Predajem matematiku i fiziku.