II Primary School Bjelovar / II. osnovna škola Bjelovar

II Primary School Bjelovar / II. osnovna škola Bjelovar
This is a schools community of II. PS Bjelovar - II Primary School Bjelovar
Croatie
Domain: Science
Parent Community: Hrvatska ODS zajednica

 II Primary School Bjelovar operating since 1776. It was founded as second schools in the city, but also as second girls school in the Military Border in Habsburg Monarchy. After World War II is titled PS "Milan Bakic-Baja", and in 1992 to its current name.

School from the very beginning emphasized dedicated and competent work of their teachers who are happy transferred their knowledge and skills to their students. We are proud of their students who dotted with numerous successes, and many of our prominent citizens were our students. We emphasize the application of modern methods, particularly of ICT in teaching and we get in 2014 Classroom of the future.

 

 II. osnovna škola Bjelovar djeluje od 1776. godine. Osnovana je kao duga škola u gradu, ali i kao druga djevojačka škola u Vojnoj krajini. Nakon Drugog svjetskog rata nosi naziv OŠ "Milan Bakić-Baja", a od 1992. godine nosi sadašnje ime.

Škola se od samog početka isticala predanim i odgovornim radom svojih učitelja koji su rado prenosili svoja znanja i vještine svojim učenicima. Ponosni smo na svoje učenike koji nižu brojne uspjehe, a brojni naši ugledni građani bili su naši učenici. Ističemo se u primjeni suvremenih metoda, posebno IKT-a u nastavi te smo 2014. godine dobili Učionicu budućnosti.

 

Our action plan / Naš akcijski plan.

Our achievements / Naši uspjesi

The official web site of the school / Službene web stranice škole.

Tags: 
Croatia
Bjelovar
primary school

Géré par :

Created on: 18.12.2013
Last visited: 19.06.2021