Υλικό εργαστηριου επιμόρφωσης frontiers

Αγαπητοί συναδελφοι,

Στην επιλογή "resources" της κοινότητας θα βρείτε το υλικό των παρουσιάσεων που έγιναν στις 12-10-2019 στο εργαστήριο επιμορφωσης frontiers:"φέρνοντας την έρευνα αιχμής στη Φυσική στην σχολική τάξη".

Παρακολουθείτε την κοινότητα η οποία ανανεώνεται συνεχώς . Ευχαριστουμε

5/5

Kommentaarid

There are no Comments yet. Be the first to Post a Comment

In order to be able to post a comment you have to be logged in to the portal. You can login or register a new account by pressing the "Login" button at the top right corner.