Τουριστικός οδηγός περιοχής Έβρου (Τυχερό, 4ος κύκλος )

School: High School of Tychero
Teacher: Stella Tryfonidou
No of students participated: 2
Subject domain: ICT, Technology
Contact info
Feel
Imagine
Create

Τον Σεπτέμβριο του 2019, που θα είμαστε μαθητές του Γενικού Λυκείου Τυχερού, θα φιλοξενήσουμε παιδιά από την Πορτογαλία, Λιθουανία, Βέλγιο ,Ρουμανία και Τουρκία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που τρέχει στο σχολείο , με τίτλο "21st century schools". Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο, στα παιδιά και τους καθηγητές που θα μας επισκεφτούν, ένα app στα Αγγλικά, για να γνωρίσουν την περιοχή μας και να το χρησιμοποιήσουν ως οδηγό στις εκδρομές που θα διοργανώσουμε για αυτούς.