Λάρισα & Τρίκαλα 8+1

Λάρισα & Τρίκαλα 8+1
This is a schools community of Περιφερειακή Δ/ση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ν. Λάρισας
Greece
Domain: Science

Η κοινότητα των καθηγητών που στα σχολεία τους υλοποιούν προγράμματα ODS & ISE με μέντορα την κ. Ασημίνα Κοντογεωργίου Σχολική Σύμβουλο Φυσικών Επιστημών ν. Λάρισας.

 

 

Created on: 03.04.2015
Last visited: 04.06.2018